چشم انداز نشریه پژوهش در ورزش زنان

نشریه پژوهش در ورزش زنان ، با انتشار جدیدترین یافته های علمی محققین در حیطه های مختلف ورزش زنان در صدد تبدیل شدن به مرجعی معتبر برای جامعه فعال محققین حوزه علوم ورزشی و ورزش زنان درموضوعات مرتبط و نمایه شدن در پایگاههای بین المللی معتبراست. همچنین تلاش نماید با انتشار دو زبانه (انگلیسی و فارسی) نشریه به یک نشریه بین المللی در منطقه خاورمیانه تبدیل شود.  

 

اهداف نشریه پژوهش در ورزش زنان

 • انتشار یافته‌های نوین پژوهشی در حوزه ورزش زنان به منظور گسترش مرزهای دانش
 •  انتقال دستاوردهای نظری و کابردی متخصصین به منظور تبادل آموخته‌ها و تجربیات بر پایه روش‌های پژوهشی معتبر در حیطه علوم ورزشی
 • انتشار دستاوردهای نظری و کاربردی حوزه ورزش زنان بر پایه روش‌های پژوهشی معتبر در حیطه علوم ورزشی
 • آینده پژوهی ورزش زنان
 • بررسی چالش های جامعه زنان در ورزش و سازمان های ورزشی
 • بررسی موضوعات روز ورزش زنان
 • ایجاد و توسعه شبکه تعاملی بین پژوهشگران و مراکز علمی ـ پژوهشی
 • کمک به ارتقای سطح دانش علمی و پژوهش در زمینه‌های مختلف علوم ورزشی و نهادینه کردن پژوهش در کشور
 • تلاش در جهت رفع نیازهای آموزشی و تحقیقاتی کشور در حوزه ورزش زنان
 • کمک به مساله‌یابی و حل مسائل علمی‌ در حوزه علوم ورزشی
 • تلاش برای ورود به و عضویت درپایگاههای اطلاعاتی بین‌المللی
 • ایجاد ارتباط میان متخصصان و پژوهشگران  ایرانی و بین‌المللی

 

توجه به مقالات با موضوع روز و دارای استاندارد جهانی که بدلیل استخراج از رساله های دکتری و پژوهش های کلان ملی توانایی عرضه دانش در سطح بین المللی را داشته باشد از اولویت های نشریه می باشد.